Kjelsås skoles sangkor


Kjelsås skoles sangkor er for alle barn og unge mellom 6 og 13 år. Koret har en lang historie bak seg, det ble opprettet i 1953.

Vår visjon er å fremme sanggleden hos de unge - det skal være gøy å synge! 

Dette gjør vi gjennom ukentlige øvelser, samt utfordringer og aktiviteter av forskjellige slag gjennom året. Koret har egne konserter, vi synger sammen med andre kor/korps, 

samarbeider med Oslo musikk- og kulturskole og Norges barne- og ungdomskorforbund. 


Alle elevene på skolen er velkommen til å starte i koret!