Medlemskontingent

Medlemskontingent for et helt skoleår:


Medlemskontingenten er kr. 1400,- pr barn pr år. Har man flere barn i koret, får hvert søsken halv pris.


Faktura sendes ut fra midten av september til de som står på medlemslisten. 


Her kan du melde barnet ditt inn i Kjelsås skoles sangkor.