Om Kjelsås skoles sangkor


Kjelsås skoles sangkor er for alle barn og unge mellom 6 og 13 år. Koret har en lang historie bak seg, det ble opprettet i 1953.

Vår visjon er å fremme sanggleden hos de unge - det skal være gøy å synge! 

Dette gjør vi gjennom ukentlige øvelser, samt utfordringer og aktiviteter av forskjellige slag gjennom året. Koret har egne konserter, vi synger sammen med andre kor/korps, 

samarbeider med Oslo musikk- og kulturskole og Norges barne- og ungdomskorforbund. 


Alle elevene på skolen er velkommen til å starte i koret!


Kontaktinfo:


Korets dirigent: Ann-Renate NergaardStyret våren 2020:


Tone Normann-Eide, leder

kjelsaasskolessangkor@gmail.com


Amund Frislie, Kasserer


Silje Thingstad, styremedlem


Hege Kilen Andersen, styremedlem


Ane Øien Stensland, styremedlem


Ingebjørg Kopperud Eidhammer, sekretær

ingebjorg.eidhammer@kjelsas-skoles-sangkor.no