Øvinger

Korets øvelser holdes i aktivitetsskoletiden i aulaen på Kjelsås skole. 
Koret holder ukentlige øvelser hver mandag.

Disse tidene gjelder for skoleåret 2020/21

Mandager:

3. og 4. klasse: 14.00 - 14.45
2. klasse 14.45 - 15.15
1. klasse 15.15 - 15.45
5. til 7. klasse 15.45 - 17.30

Nærmere beskjed om oppstartsdato i august kommer snart.